Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Vrienden van Zorggroep HD

Op de foto zie je vergaderende mensen. Ze lachen naar elkaar. Dit zijn allemaal werknemers van Zorggroep HD
Vrienden van Zorggroep HD

Wie is de Stichting Vrienden van Zorggroep HD?

De Stichting Vrienden van Zorggroep HD is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Het doel is om geld in te zamelen om faciliteiten aan te leggen en middelen aan te schaffen die bijdragen aan het welzijn van cliënten van Zorggroep HD.

De fondsen van de Stichting Vrienden van Zorggroep HD worden gevormd door donaties van particulieren en bedrijven. De Stichting Vrienden van Zorggroep HD heeft de ANBI-status aangevraagd. Daardoor worden giften onder voorwaarden aftrekbaar voor de gever en hoeft de Stichting over de giften geen belasting te betalen.

Vrienden van Zorggroep HD

Doelstelling van de Stichting

Doelstelling van de Stichting

  • Het faciliteren van ondersteuning en begeleiding in de zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/ of een psychiatrische beperking, verslaving, systeemproblematiek of een combinatie daarvan die hierdoor in hun dagelijks leven (ernstig) belemmerd worden

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ondersteunen en verzorgen van relevante projecten en activiteiten alsmede investeringen waarvoor geen financiering via andere wegen beschikbaar is
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het beleid

Door op de onderstaande button te klikken, kunt u het beleidsplan van Stichting Vrienden van Zorggroep HD inzien. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrienden van Zorggroep HD

Tuin

De Stichting Vrienden van Zorggroep HD wil graag een tuin realiseren met 3 verschillende doelstellingen. U kunt hier alles over lezen in ons beleidsplan. Kort gezegd betreft het een beweeg- en beleeftuin, een prikkelarme tuin en een creatieve tuin. Dit alles komt ten goede aan de cliënten van Zorggroep HD.

Stichting Vrienden van Zorggroep HD wil op deze manier bijdragen aan het welzijn van de cliënten van Zorggroep HD.

Op de afbeelding is een van de diensten van Zorggroep HD te zien, namelijk de dienst 'training' ofwel weerbaarheidstraining. Je ziet een van de medewerkers van Zorggroep HD. Hij houdt de boksbal vast. De hulpvrager slaat met een vuist tegen het kussen aan.
Vrienden van Zorggroep HD

Contactinformatie

Bestuursleden

Contactgegevens

Doneren?

Wilt u doneren?

Wilt u een donatie doen dan zorgen wij ervoor dat die ten goede komt aan de algemene middelen van de Stichting Vrienden van Zorggroep HD of wij kennen deze toe aan speciale projecten.

U kunt doneren door een bedrag te storten op: rek nr.

T.n.v. Stichting Vrienden van Zorggroep HD