Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Uitsluitingscriteria

Zorggroep HD

Uitsluitingscriteria

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of Zorggroep HD zorg kan verlenen aan cliënten. Deze criteria zijn:

 • Cliënten die de locatie niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten met agressieproblemen en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn en deze op locatie niet geleverd kan worden;
 • Cliënten waarbij revalidatie gewenst is en waarbij de cliënt (door gedrags- en/of psychiatrische problematiek) niet leerbaar of train baar is;
 • Cliënten waarbij gebruik gemaakt moet worden van specifieke hulpmiddelen en deze op locatie niet toepasbaar zijn;
 • Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben en deze niet geleverd kunnen worden.
 • Cliënten die dwaalgedrag vertonen.