Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Onze Werkwijze

Zorggroep HD

Onze werkwijze

Tijdens de intake bespreken we samen met jou en eventueel de regiehouder ( CJG, BJZ of WMO ) wat je hulpvraag is en bekijken we welk hulpverleningstraject we op maat kunnen afstemmen.

Mix en Match

We maken een mix en match tussen het aanbod en de expertise die we in huis hebben. Natuurlijk proberen we ook een zo goed mogelijke persoonlijke match te maken met de hulpverleners. Ben je benieuwd naar wat we te bieden hebben? Klik dan op onderstaande buttons.

Tijdelijke Zorg

Zorggroep HD biedt tijdelijke zorg. Dat betekent dat onze hulpverleningstrajecten een startfase, een veranderfase en een afbouwfase hebben.

Startfase

In de startfase ligt voornamelijk de focus op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensrelatie. Samen onderzoeken we welke problemen jij en eventueel je gezin ervaren.

Veranderfase

In de veranderfase wordt er door middel van individuele, groepsbegeleiding of een training actief aan de doelen gewerkt. Dit is de fase waarin onze methodieken en expertise ingezet worden.

Afbouwfase

In de afbouwfase is de hulp vooral gericht op het inslijten van de aangeleerde vaardigheden.

  • Op deze afbeelding is het paarse logo van Zorggroep HD te zien. Hij is vergroot en deels afgesneden. Het logo wordt gebruikt als achtergrond en huisstijlelement op de website
Zorggroep hD

Professionals

Al onze begeleiders zijn professioneel opgeleid. Ze hebben een sociaal-agogisch diploma en zijn daarnaast bij Zorggroep HD geschoold om persoonlijk, ervaringsgericht en systeemgericht te werken.

Een persoonlijke houding

Het basisgereedschap van elke hulpverlener is zijn eigen persoon. Door zijn persoonlijke ervaringen met cliënten te delen en zijn reacties op wat er ter plekke tussen hen gebeurt zo direct en open mogelijk te bespreken en daarbij niet aan zichzelf voorbij te gaan, is hij een voorbeeld voor zijn cliënten. Daarmee schept hij een sfeer waarin het uitnodigend is hetzelfde te doen.

Ervaringsgericht

Het gaat er nooit om te vertellen wat iemand fout doet, maar hem te laten ervaren wat hij wel kan doen om zijn probleem aan te pakken. Wil de professional mensen bij hun kracht brengen, dan moet hij hen dit niet alleen vertellen, maar vooral laten ervaren en een voorbeeld geven van wat dit inhoudt. Onze werkwijze is gericht op het in het hier en nu doen ontstaan van nieuwe, concrete ervaringen, waardoor mensen al doende nieuwe vaardigheden leren. Hulpverlenen is niet alleen praten óver, maar zorgen dat het gebeurt.

Systemisch werken

Wij gaan er van uit dat met name de wisselwerking tussen individu en omgeving een belangrijke rol speelt bij zowel het ontstaan als het oplossen van problemen. Wij zien het daarom als taak van de hulpverlening om de potentiële krachtbron van het eigen gezin en netwerk aan te boren, negatieve patronen te stoppen en mensen te helpen hun problemen voortaan op een constructieve en bij hen passende manier samen op te lossen.

Contact

Neem contact met ons op!