Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Klachtenregeling

Zorggroep HD

Klachtenregeling

Bij Zorggroep HD  doen we elke dag ons best om de beste zorg te leveren voor onze cliënten.. Toch kan het voorkomen dat het  niet altijd naar wens verloopt. Bent u ergens ontevreden over? Onze begeleiders zullen alles in werk stellen om een passende oplossing te vinden. Als gesprekken niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of de ouder/vertegenwoordiger een formele schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie.

Zorggroep HD B.V. heeft ervoor gekozen om – naast een verplichte klachtenfunctionaris vanuit de Wkkgz – ook de klachtencommissie in stand te houden die indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht, kan worden ingeschakeld. Daarnaast is de klachtencommissie nog steeds rechtstreeks toegankelijk voor die cliënten die hun zorg ontvangen op grond van de Jeugdwet.

Zorggroep HD B.V. wil echter voor al haar cliënten de drempel tot het indienen van een klacht zo laag mogelijk houden. Om deze reden kunnen ook cliënten die vallen onder de Jeugdwet en de Wmo zich wenden tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan vervolgens de opties voor klachtafhandeling bespreken, waaronder afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris, en ondersteunen bij het eventueel doorgeleiden van de klacht naar de klachtencommissie.

De interne klachtenfunctionaris bij Zorggroep HD is Roel de Vogel.

Wij werken samen met https://www.cbkz.nl/

Stappenplan bij een klacht:

1. Er wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen met de medewerker die met de client werkt.

2. Mocht dit niet lukken, dan kan er contact opgenomen worden met onze Interne klachtenfucntionaris. 

3. Mochten stap 1 en 2 niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan via CBKZ de externe klachtencommisie ingeschakeld worden.