Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Diensten > Arbeidsbegeleiding

Zorggroep HD

Arbeidsbegeleiding

Zorggroep HD biedt ook arbeidsbegeleiding. Dat wil zeggen dat wij door de gemeente ingekocht kunnen worden op basis van de participatiewet. Er wordt dan een zogenoemd participatietraject ingezet. Een participatietraject is een op maat gemaakt traject waarbij er in overleg met de gemeente gekeken wordt of iemand toe is aan arbeid en er wordt gekeken aan welke randvoorwaarden een werkplek zou moeten voldoen. Die randvoorwaarden gaan we duidelijk in kaart brengen en vervolgens wordt er in overleg gezocht naar een werkplak. Uiteraard verwachten daarin ook een inspanning van de cliënt. De afspraken hierover worden vastgelegd in het participatieplan.

Op deze afbeelding is het Kiwa certificaat te zien.
Op de foto zie je vergaderende mensen. Ze lachen naar elkaar. Dit zijn allemaal werknemers van Zorggroep HD
Arbeidsbegeleiding

Een participatietraject is een traject dat over het algemeen een half jaar tot een jaar duurt. Indien nodig kan dit traject verlengd worden in overleg met de cliënt en de gemeente. Als er een werkplek gevonden is, kunnen we ondersteunen bij het behouden van werk. Deze ondersteuning kan bestaan uit een stukje voorlichting aan de werkgever en collega’s (in overleg met de cliënt), gesprekken met de leidinggevende, gesprekken met de cliënt over de uitvoering van de werkzaamheden etc.
Ook hiervoor wordt een apart plan geschreven met duidelijk omschreven doelen.

Participatietraject

Een participatietraject wordt ingezet op indicatie van de gemeente. Zodra de gemeente contact met ons heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig: aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als Zorggroep HD de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag. Willen we na dit intakegesprek met elkaar in zee gaan, dan maken we concrete afspraken over de duur, de intensiteit en de vorm van de begeleiding. Dit leggen we vast in het participatieplan. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.

Welke andere diensten bieden wij aan?

Ontwikkelgroepen

12- groepen
12+ groepen

Meer Info
Logeren

Richt zich op het (tijdelijk) ontlasten van de thuissituatie/jeugdige.

Meer Info
Individuele Begeleiding

Richt zich op het versterken van het individu.

Meer Info
Systeembegeleiding

Richt zich op het versterken van het systeem.

Meer Info
Training

We bieden verschillende trainingen aan.

Meer Info
Onderwijs

Wij bieden ambulante begeleiding aan op VO- en VSO-scholen.

Meer Info
  • Op deze afbeelding is het paarse logo van Zorggroep HD te zien. Hij is vergroot en deels afgesneden. Het logo wordt gebruikt als achtergrond en huisstijlelement op de website